Predškolski istraživači (uzrast od 5 i 6 godina)

Crown
Predškolski istraživači (uzrast od 5 i 6 godina)

ŽELIM, MOGU i HOĆU su glavni pokretači kod dece ovog uzrasta i učenje jezika za njih mora da bude interesantan, ali i dinamičan i izazovan proces.

Predškolske istraživače angažujemo na više polja u toku jednog časa, te naši mali drugari mogu da pokažu ili otkriju svoje talente kroz glumu, pesmu i igru. Važno nam je da zadovoljimo njihove potrebe kako za kretanjem, tako i za logičkim razmišljanjem, istraživanjem i odgonetanjem. Razvoj fine motorike ima važnu ulogu u razvojnom procesu, te ga uspešno kombinujemo sa nastavnim materijalom i zadacima.

Cilj našeg programa je da deca ovog uzrasta nauče osnovne pojmove i funkcionalan jezik u njima interesantnim situacijama ali i da ih spremimo za predstojeći školski program za učenje engleskog jezika.

Za predškolske istraživače smo organizovali časove dva puta nedeljno u trajanju od 50 minuta. Osim udžbenika, na čas donose zepice, sveske i pribor za pisanje i crtanje po izboru.

Course Features

  • Duration 50 min
  • Activities Dečiji kutak
  • Class Sizes 10
  • Years Old 5 - 6
  • Available Seats 10

Prijavi se!