Specijalizovani kursevi za profesionalce

Crown
Specijalizovani kursevi za profesionalce

Kursevi engleskog jezika namenjeni posebnim grupama profesionalaca: novinarstvo i istraživački rad, arhitektura, građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, medicina, sports. You name it, we will most likely have it!

Zahtevi profesionalaca su specifični, počevši od potreba i ciljeva koje odrasli polaznici imaju do tema i samih materijala za rad. Specijalizovani kursevi se, u većini slučajeva, odvijaju u obliku individualne nastave. CROWN tim nudi Vam visoko personalizovane individualne kurseve koje realizujete samostalno sa predavačem, u terminima koje dogovarate sa predavačem. Na ovaj način, osim samog sadržaja kursa koji se “kroji” prema Vašim potrebama, časove održavamo u skladu sa Vašom raspoloživošću. Takođe, moguće je i kombinovanje Skype časova i časova u školi.

Optimalni tempo rada je dva puta nedeljno u trajanju od po 90 minuta (dvočas), a vreme predviđeno za kompletiranje kursa je 3 meseca.

Više informacija možete dobiti u CROWN centru ili na pozivom na broj telefona 066 960 7000.

Course Features

  • Duration
  • Activities Odrasli polaznici
  • Class Sizes
  • Years Old 19-99
  • Available Seats

Prijavi se!