Školarci maštarci (đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole)

Crown
Školarci maštarci (đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole)

Deca školskog uzrasta engleski jezik uče pre svega da bi uspešno mogla da ga koriste u konkretnim situacijama – da bi potražili nešto na internetu, kako bi na putovanjima pokazali da su “sada već veliki” ili možda u prepisci sa nekim novim drugarima koje upoznaju na moru. Naš program je, sa tim ciljem, usmeren na razvijanje komunikacijskih veština, uz akcenat na melodiju jezika i ritam i korišćenje dramskog metoda u samoj nastavi.

Takođe, dosledno pratimo redovan školski program i pružamo podršku deci da savladaju ono što im i predstavlja najveći izazov – čitanje i pisanje.

Posvećeno radimo sa svakim detetom u grupi, pružamo podršku i negujemo individualnost kod svakog maštarca.

Izdvajamo se po našem posebnom programu Petica za sve, koji smo osmislili kako bi našim đacima bili puna podrška u savlađivanju potrebnog školskog gradiva. Želimo da naši maštarci budu sigurni u svoje znanje i da se bez straha suočavaju sa svim jezičim izazovima na koje nailaze. Naš program koji odgovara trećem i četvrtom razredu osnovne škole aktivno uključuje materijale koji sadrže pripremu za Kembridž ispite za decu – YLE: Starters, Movers i Flyers, koji će igrati veliku ulogu u daljem razvoju njihovih jezičkih kapaciteta.

CROWN maštarci imaju redovne časove dva puta nedeljno, u trajanju od 50 minuta, na koje treba da donose školski pribor, svesku i udžbenik koji koristimo u nastavi.

Course Features

  • Duration 65 časova, tokom dva semestra, u periodu od septembra do juna
  • Activities Programi za osnovce
  • Class Sizes 10
  • Years Old 7 - 10
  • Available Seats 10

Prijavi se!