Cambridge English: Business Certificates (BEC)

Crown
Cambridge English: Business Certificates (BEC)

Business English Certificate (BEC) Preliminary je prvi od tri nivoa sertifikata Kembridžovih ispita poslovnog engleskog sa fokusom stavljenim na terminologiju poslovnog okruženja. Ovom kvalifikacijom poslodavcima dokazujete da ste sposobni da na engleskom komunicirate u praktičnim svakodnevnim situacijama poslovnog okruženja.
Nivo kompetencije: srednji = B1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) je drugi od tri nivoa sertifikata Kembridžovih ispita poslovnog engleskog. Fokus je i ovde stavljen na terminologiju koja se koristi u zahtevnijem poslovnom okruženju. Ovom kvalifikacijom dokazujete da ste sposobni da na engleskom komunicirate i u okviru poslovnog okruženja.
Nivo kompetencije: viši srednji = B2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Business English Certificate Higher (BEC Higher) je ispit na trećem i najvišem nivou sertifikata Kembridžovih ispita poslovnog engleskog. Ova kvalifikacija dokazuje da ste i u poslovnom okruženju savršeno sposobni da komunicirate na engleskom jeziku. Nivo ovog ispita isti je kao i nivo Kembridž ispita: Advanced (CAE), ali se fokusira na terminologiju koja se koristi u poslovnom okruženju.
Nivo kompetencije: napredni = C1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Course Features

  • Duration -
  • Activities Priprema za ispite
  • Class Sizes
  • Years Old -
  • Available Seats

Prijavi se!