Cambridge English: Advanced (CAE)

Crown
Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) kvalifikacija dokazuje da vaše znanje engleskog jezika zadovoljava sve standarde koji se očekuju od profesionalaca u određenim poslovima ili studenata osnovnih univerzitetskih studija.

CAE grupe imaju časove dva puta nedeljno, u trajanju od 90 minuta.

Nivo kompetencije: napredni = C1 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike

Course Features

  • Duration 60 časova, tokom dva semestra, u periodu od septembra do juna
  • Activities Priprema za ispite
  • Class Sizes 10
  • Years Old ~14+
  • Available Seats 10

Prijavi se!