GMAT – Graduate Management Admission Test

Crown
GMAT – Graduate Management Admission Test

The Graduate Management Admission Test (GMAT) je ispit koji je potrebno položiti za upis na diplomske, postdiplomske ili master studije fakulteta za poslovne studije i menadžment (MBA – Master of Business Administration). Veliki broj fakulteta širom sveta na osnovu postignutih rezultata na GMAT ispitu procenjuje sposobnost kandidata za dalje studiranje iz oblasti poslovanja i menadžmenta.

GMAT ocenjuje verbalne, analitičke i matematičke veštine kandidata. Sadržaj ispita akademski je zahtevan jer uz dobro poznavanje engleskog jezika i matematike, podrazumeva i dobru primenu logike, i veština kritičkog razmišljanja i rešavanja problema. Ovo su ujedno i neke od najvažnijih veština koje su potrebne za dobro snalaženje i napredovanje u poslovnom svetu.

GMAT se sastoji iz sledećih delova:
1. Evaluacija analitičkog pisanja – analiza argumenta (Analytical Writing Assessment).
2. Evaluacija integrisanog rasuđivanja – donošenje zaključaka, interpretacija grafikona,
analiza tabele (Integrated Reasoning).
3. Kvantitativni deo – analiza podataka i rešavanja problema (Quantitative).
4. Evaluacija verbalnih veština – razmevanje pročitanog teksta, kritičko rasuđivanje i
ispravka rečenica (Verbal).

Test se radi na kompjuteru u zvaničnim centrima za polaganje ispita i program podešava težinu pitanja na osnovu prethodnog odgovora kandidata (što bolji/lošiji odgovori na prethodnim pitanjima, to su sledeća pitanja teža/lakša).

Više o samom ispitu kao i pripremi za ispit možete pročitati na našem blogu.

 

Course Features

  • Duration
  • Activities Priprema za ispite
  • Class Sizes
  • Years Old
  • Available Seats

Prijavi se!