Srednjoškolci (engleski jezik za različite nivoe znanja)

Crown
Srednjoškolci (engleski jezik za različite nivoe znanja)

Polaznici uzrasta od 14 do 18 godina su korisnici engleskog jezika na različitim nivoima znanja, uglavnom na skali od A2 do B2 zajedničkog evropskog okvira za jezike (Common European Framework). Ovo je najraznovrsnija grupa polaznika, gde se nalaze i pasivni poznavaoci engleskog jezika (oni koji su učili engleski jezik 4-8 godina u osnovnoj školi, ali nisu uspeli da progovore i počnu da ga aktivno upotrebljavaju), ali i oni koji ga tečno i relativno precizno govore i spremni su za pripremu za polaganje prvog međunarodno priznatog ispita iz Kembridžovog programa za procenu nivoa znanja jezika – FCE (First Certificate in English – B2 Common European Framework).

Kako su polaznici u ovom uzrastu u veoma dinamičnom razvojnom periodu (u emotivnom, socijalnom i jezičkom smislu), Crown tim svoje časove koncipira tako da aktivno uključi polaznike u sam proces usvajanja i usavršavanja engleskog jezika, kroz interaktivne aktivnosti, debate, diskusije i razmene mišljenja o aktuelnim temama koje interesuju polaznike ovog uzrasta.

Naš zajednički cilj, usavršavanje jezika i njegova sertifikacija, naš su vodič dok upoznajemo i negujemo individualnost svakog kandidata. Trening o dobrom organizovanju vremena i pravilnom određivanju prioriteta prilikom učenja je sastavni deo našeg plana i programa. Polaznici ovog uzrasta preuzimaju odgovornost za svoj napredak, te se naša uloga pretvara u mentorsku, a brzina napretka zavisi od redovnog rada, kako na časovima tako i kod kuće.

Časovi srednjoškolskih grupa se odvijaju dva puta nedeljno po 75 minuta.

Course Features

  • Duration 60 časova, tokom dva semestra, u periodu od septembra do juna
  • Activities Srednjoškolci
  • Class Sizes 10
  • Years Old 15 - 18
  • Available Seats 10

Prijavi se!