CE_Danka_Dzida

Danka Džida

predavač saradnik

Moj posao je učenje i igra. Jedan sveobuhvatan kreativni proces kroz koji moji učenici i ja
rastemo zajedno, jer je proces u kom nekog nečemu učimo istovremeno i proces u kome i sami
radimo na ličnom usavršavanju. Smatram da su podučavanje, obrazovanje, predavanje humane,
plemenite vještine čiji cilj nije samo uspješno savladavanje neke oblasti, u mom slučaju
engleskog jezika, nego i otkrivanje svijeta, kako spoljašnjeg, tako i onog unutrašnjeg, na jedan
novi način, kroz vizuru stranog jezika.
Moje interesovanje za engleski jezik i ljubav prema njemu su usko povezani sa mojim
interesovanjima. Još od malih nogu bila sam fascinirana ovim jezikom kroz muziku koju sam
slušala, filmove i serije koje sam gledala, pjesme i priče koje sam čitala. Samim tim moje
savladavanje engleskog jezika ne vežem toliko za školski sistem koliko za sve ono mimo toga
kroz šta sam se sve više i dublje upoznavala sa ovim divnim jezikom. Prirodan slijed stvari je bio
da upišem Engleski jezik i književnost kada je za to došlo vrijeme. Godine studiranja su donijele
novi uvid u jezik, opširniji i dalekosežniji, osvježen pristup čitanju i otkrivanju ljepote pisane
riječi na engleskom. Smatram sebe srećnom osobom što sada kroz predavanje engleskog jezika
u Crown školi ja imam tu čast i supermoć da neke nove, pametne male i mlade ljude uvodim u
svijet engleskog jezika na način koji smatram najplodonosnijim – kroz igru, muziku, kroz priče i
tekstove iz raznih oblasti, koji raspiruju maštu, podstiču na diskusije i promišljanje o brojnim
temama.
Osvajanje i usvajanje engleskog jezika kako kod djece i tinejdžera, tako i kod odraslih najbolje i
najlakše ide ako se taj proces veže uz teme koje su bliske polaznicima, koje ih zanimaju i o
kojima i sami žele više da saznanju. Tada učenje ne predstavlja jednu dosadnu, napornu
aktivnost koja se mora, nego jednu kreativnu, zabavnu aktivnost, kroz koju usvajamo ne samo
jezičke vještine koje su nam potrebne radi škole, upisa na fakultet, napredovanja na poslu i sl.
nego i druga saznanja koja obogaćuju naš život.
Zato – na kom god nivou engleskog jezika da ste, nastavite da ga učite i da na taj način širite
svoje vidike i percepciju svijeta. Najbolje kroz maštu i igru. Jer ipak smo mi ljudi i homo ludens-i,
a ponekad “imagination is more important than knowledge”.

Other Members