CE_Brana_Licen

dr Branislava Ličen

Predavač engleskog i nemačkog jezika i stručni saradnik u pripremi za međunarodne ispite

Prenošenje znanja i razvoj jezčkih veština kod dece i mladih je moj istinski životni poziv.

Volim kada je nakon svakog časa istovremeno i neprimetno i zapravo merljivo koliko smo zajedno napredovali, ja učeći od njih, oni od mene. U radu sa decom najviše me ispunjava
kada se potpuno spontano prepuste učenju i učestvovanju u raznovrsnim aktivnostima, kada su slobodni da postavljaju pitanja, tragaju za odgovorima, i postanu svesni koliko novih
saznanja mogu da steknu učenjem stranih jezika.

Učim ih da nam jezici otvaraju vrata ka znanju i ljudima, premošćavaju prepreke, stvarajumnoge nove mogućnosti. Reči su zaista naš prozor u svet, u mnoštvo čudesnih svetova.

U školi CROWN razvijamo ljubav ka učenju i znanju, kao i ljubav prema ljudima i životu. Sve može biti onakvo kakvo sebi osmislimo i predstavimo – rečima, pesmama (opet rečima), knjigama (opet rečima), na svim jezicima.

Other Members